Projecten

Op deze pagina vind je een totaaloverzicht van onze lopende en afgeronde projecten. Het is een overzicht van resultaten en samenwerkingspartners. Tevensgeeft het een beeld van onze werkwijze. Bij de lopende projecten is er duidelijk te zien wat de status is en bij afgeronde projecten is er de mogelijkheid om een eindrapport te downloaden.

Op de hoogte blijven van onze projecten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Daarin vermelden we telkens de nieuwe afgeronde projecten, rapporten, informatie en nog veel meer!

Lopende projecten

SSTM

SSTM aims to develop two different types of shade tolerant PV modules.

BIPVpod

Dunne film ‘panels on demand’ toepassen in BIPV.

PV OpMaat

Gekleurde dunne film PV gevelelementen.

GROENE COMBI

Een bijzonder innovatieve combinatie van een BIPV-dak, isolatie en een ventilatiewarmtepomp.

SOLAR HIGHWAYS

Solar Highways

Een grootschalige pilot voor de volledige integratie van dubbelzijdige zonnepanelen in een geluidsscherm.

ASAP

Capture

ASAP aims to establish a suitable coating with combined anti-soiling and anti-reflective functionality for PV panels.

SolarBEAT

project_image_solarbeat

SolarBEAT is onze eigen outdoor locatie waar we onafhankelijke metingen & onderzoek doen voor innovaties op het gebied van zonnestroom en zonnewarmte.

PVT inSHaPe

Ontwikkeling van verschillende concepten voor PVT-warmtepomp systemen.

ASM-2

In ASM-2 gebruiken we een big-data benadering in een GIS model om een tool te ontwikkelen voor ontwerp van de toekomstige elektriciteits-infrastructuur.

Building STeP

Ontwikkeling van een gebouwgeïntegreerd multifunctioneel dak, waarin generieke dunnere hoog efficiënte zonthermische collectoren op PV formaat, PV panelen en dakramen mooi geïntegreerd zijn.

FITS4E

Façade panelen met een onzichtbare zonthermische collector om energie te oogsten.

COOP-STORE

Combinatie van duurzame energieopwekking uit een zonnepark en opslag met een coöperatieve buurtbatterij.

Voltooide projecten

Hier vind je een totaaloverzicht van onze afgeronde projecten. De projecten zijn gerangschikt naar het jaar waarin ze zijn afgerond.

Voltooid in

2017

MOBILITY CENTRE

solarmobilitycenter

Het Solar Mobility Hub is een autarkisch oplaadstation voor e-bike sharing op basis van zonnestroom uit het dak van zonnepanelen.

EASYCLEAN

voorbeeld_zand_storm

Ontwikkeling en testen van een zelfreinigende coating voor zonnepanelen.

Voltooid in

2016

SONOB

capture

SONOB aims to develop solar noise barriers for the infrastructure.

PAS

Zonnepanelen integreren in de bovenafdichting van een stortplaats.

WENSDAK

Ontwikkeling en onderzoek naar esthetische gebouwgeïntegreerde zonneWarmte- en StroomDaken

SUNCYCLE

20151001_165600-selection

Een bijzonder innovatief project over een hoog concentrerende PVT module.

OPV2B

Toepassingen ontwikkelen voor innovatieve dunne film PV panelen.

AER2

img_0762

In this project the project partners Soltech, Heijmans, SEAC and AERspire join forces to research, develop, industrialize and bring to the market the Aesthetic Energy Roof (AER) concept.

Voltooid in

2015

MLPM

mlpm

In this project we develop two module level power management approaches for heterogeneous PV systems.

ASM-1

asm-1-plaatje

Applying a GIS-based big data approach to solar PV

LIROB

project_image_lirob#lirob

Ontwikkeling van nieuw lichtgewicht dakvullend BIPV-systeem.

PV-SIN

project_image_pvsin

PV-SIN is de doorontwikkeling van het SolaROAD-project waarbij het bestaande fietspad met zonnepanelen uitgebreid wordt met zonnepanelen met een verbeterd rendement.

Voltooid in

2014

LOCI

Low Cost Integration

SEW

Schakelbare ramen met geïntegreerde PV cellen

Voltooid in

2013

AER

Proof of concept van het Aesthetic Energy Roof

SSTM

Lopend project: 2016 – 2018

SSTM aims to develop two different types of shade tolerant PV modules.

 • Two distinct shade tolerant approaches are developed at SSTM
 • Industrialization of the Tessera concept
 • Proof of concept of the SMART module
 • Both approaches will be modeled and field tested at SolarBeaT
 • ECN
 • Utrecht University
 • Heliox
 • Optixsolar
 • Solned
 • Exspice
 • Rimas

The project aims to determine the feasibility of a scalable, shade tolerant module based on the criteria of manufacturability, industrialization, lifetime and LCOE. The project thereby contributes to lowering the LCOE of modules applied under non-optimal circumstances and so opening up new application possibilities.

ECN and Utrecht University are developing the TESSERA (prototyping) and SMART (proof-of-concept) module technologies. Industrial partners are involved to industrialize and market the technologies, focusing on specific parts of the development. Rimas and Optixolar cooperate with Rofin and Eurotron to optimize cell cutting and handling of mini-cells. Solned develops flexibly patterned backsheets for the MWT module designs and collaborates with Expice to integrate diodes. NXP provides input on integrating IC’s in the SMART module. Heliox develops micro-inverters matching the designed modules. Stafier and Exasun are involved to determine manufacturability and market readiness / system integration of the modules. The project results in full feasibility of the TESSERA concept, including field testing of prototypes, as well as a proof-of-concept of the SMART module technology including lab tests.

Besides a benchmark of currently available technologies on system and module level, two concepts are thus developed, resulting in a proof-of-concept of a SMART module and the industrialization and prototyping of the TESSERA module with accompanying manufacturing methods such as cell cutting, diode integration in backsheets, and specific micro-inverters.

BIPVpod

Loopend project: 2016-2019

Om dunne film PV geschikt te maken voor BIPV toepassingen, is er een ‘panel on demand’ techniek nodig die het mogelijk maakt om panelen in een toepassingsspecifieke maat en kleur te vervaardigen.

 • Binnen BIPVpod-NL onderzoeken we drie routes om op maat gemaakte dunne film PV ‘panels on demand’ te verkrijgen.
 • Op basis van deze dunne film PV ‘panels on demand’ worden drie BIPV concepten ontwikkeld.
 • Deze drie concepten zijn het AERspire dakvullende BIPV systeem, het ReBor prefab dakelementen PV systeem en het Wallvision zigzag-gevelsysteem.
 • SEAC is projectcoördinator, voert een BIPV marktstudie uit, assisteert bij de verschillende routes om ‘panels on demand’ te verkrijgen en onderzoekt de drie prototypes op SolarBEAT.
 • Solliance helpt bij het opwerken van commercieel verkregen halffabrikaten tot ‘panels on demand’, welke de meest innovatieve van de drie routes is.
 • Bij succes kan er een hele nieuwe industrie ontstaan, die halffabricaten in Azië inkoopt en deze lokaal opwerkt tot PV panelen in diverse vormen, maten en kleuren.
 • De looptijd van het project is 2016-2018.
 • Partners in BIPVpod-NL zijn SEAC, Solliance, AERspire, ReBor en Wallvision.
 • BIPVpod-NL is een zusterproject van BIPVpod-DE. Dit laatste bestaat uit een sterk Duits consortium van machinebouwers, glasindustrie en kennisinstellingen.

BIPVpod-NL is een samenwerking van:

 • SEAC
 • Solliance
 • AERspire
 • Wallvision
 • ReBor

BIPVpod-NL wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • TKI Urban Energy
 • Solar ERA.NET
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Ministerie van Economische Zaken

Solar Magazine, 1 juni 2016

“Dunne filmzonnepanelen worden door een beperkt aantal fabrikanten gemaakt. Zij produceren bovendien veelal maar 1 variant. Hierdoor zijn er bij wijze van spreken maar 3 formaten te koop. Het ontbreken van die variatie bemoeilijkt de integratie in de gebouwde omgeving.”

“In het project Building Integrated PhotoVoltaic Panels on Demand in The Netherlands’ (BIPVpod-NL) werken drie marktpartijen en twee instituten aan de ontwikkeling van ‘panel on demand’-technologie. Het gezamenlijke doel is het ontwikkelen van technologie waarmee tegen lage kosten dunne filmzonnepanelen op een door de bedrijven gespecificeerde afmeting en vorm geleverd kunnen worden voor gebouwintegratie in een dak, een prefabdak en een gevel.”

“Op grote schaal halffabricaten kopen en deze in Europa verwerken tot een eindproduct biedt Europa de kans om lokale productiefaciliteiten te realiseren. Het is een extra stap in de keten: van massafabricage naar customized toepassingen. Dit heeft veel toekomstperspectief, omdat grote producenten niet snel in customized toepassingen stappen. Slaag je erin om met goedkope massaproducten een op maat gesneden bipv-product te maken, dan bied je gebouwintegratie een eerlijke kans.”

“In 2017 zullen 3 prototypes gemaakt worden die op de SEACtestlocatie SolarBEAT in een veldtest geïnstalleerd en gemonitord worden.”

Het volledige artikel kan hier gelezen worden.

PV OpMaat

Lopend project: 2016 – 2019

Ontwikkeling en demonstratie van een innovatieve geïntegreerde gekleurde dunne film PV gevel applicatie.

 • PVopmaat coloured facade demonstrator will be built at SolarBEAT
 • Facade demonstrator size: about 6m width x 4m height
 • Several PV panel colours
 • Two different PV technologies

De PVopmaat gekleurde gevel demonstrator is samenwerking van:

 • Eigen Energie
 • Engie
 • Heijmans
 • NBA Best Architecten
 • SEAC

Integratie van zonnepanelen in gebouwen efficiënter, esthetischer én goedkoper maken. Dat is het doel van het Interreg-project PV OpMaat.

Doel van het project is om, op basis van nieuw ontwikkelde productiemethoden, stroom-producerende zonnecelmaterialen zodanig op maat te produceren dat ze optimaal geïntegreerd kunnen worden in bouwelementen. Voorbeelden van dergelijke producten zijn al in de markt, maar de ambitie om de productie afstembaar te maken op specifiek gewenste maatvoering in de bouw is nieuw en speelt in op de groeiende markt voor het renoveren en energiezuinig maken van woningen en gebouwen in antwoord op publiek beleid.

Het project wordt uitgevoerd door Solliance, het publiek-private samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen dat zich richt op ontwikkeling van dunne film zonnecellen; het Nederlandse SEAC, hét onafhankelijke centrum voor de toepassing van zonne-energiesystemen en het Vlaamse EnergyVille, het energiecentrum voor duurzame energie en intelligente energiesystemen. Naast projectcoördinator TNO zijn ECN, imec, Holst Centre, ForschungsZentrum Jülich, de universiteiten van Eindhoven, Hasselt en Leuven, en ZUYD Hogeschool hierbinnen deelnemers.

Groene Combi

Lopend project: 2016 – …

Een innovatieve combinatie van BIPV, isolatie en een ventilatiewarmtepomp voor de productie van stroom en warmte.

 • Groene Combi gaat over de combinatie van een BIPV-dak, dakisolatie en een ventilatiewarmtepomp .
 • Het BIPV dak produceert stroom
 • Onderzocht wordt hoeveel extra warmte onder het BIPV dak vandaan gehaald kan worden
 • Op de outdoorlocatie SolarBEAT wordt de opbrengst experimenteel onderzocht

Groene Combi is samenwerking van

 • Inventum
 • Zonnepanelen Parkstad
 • Unilin
 • SEAC

Het projectconsortium van De Groene Combi bestaande uit penvoerder Inventum, Unilin Insulation, Zonnepanelen Parkstad en SEAC ontwikkelt een combinatie van een BIPV-dak, dakisolatie en een ventilatiewarmtepomp die in de bestaande bouw de behoefte aan zowel stroom als gas sterk kan terugdringen. In het PVT-concept wordt de hete lucht, die onder invloed van de zoninstraling onder de zonnepanelen ontstaat, gebruikt als bronwarmte voor de ventilatiewarmtepomp. Het geïsoleerde PVT-dak wordt in de fabriek geassembleerd en is daarna razendsnel te monteren op een bestaand of nieuw gebouw. Het project eindigt met een eerste functioneel prototype van deze ‘Groene Combi’.

SEAC doet bij de Groene Combi onderzoek naar de thermische en elektrische opbrengst van het BIPV-dak in combinatie met de ventilatiewarmtepomp. Op de outdoorlocatie SolarBEAT wordt de opbrengst experimenteel onderzocht. Bovendien wordt de opbrengst voor een typische woning gemodelleerd en geoptimaliseerd.

Het uiteindelijk streven van Groene Combi is om een combinatie van een BIPV-dak, dakisolatie en een ventilatiewarmtepomp te ontwikkelen die de behoefte aan zowel stroom als gas sterk kan terugdringen.

Solar Highways

Lopend project: 2014 – 2020

Een grootschalige pilot voor de volledige integratie van dubbelzijdige zonnepanelen in een geluidsscherm.

 • De dubbelzijdige (bifaciale) zonnepanelen worden volledig geïntegreerd in de constructie
 • De bouw van de installatie wordt uitbesteed, en is deel van een groter project waarbij meerdere geluidsschermen worden gebouwd of vervangen.
 • Het Solar Highways wordt het grootste bifaciale zonne-geluidsscherm ooit gebouwd.
 • Solar Highways gaat genoeg zonnestroom leveren voor 40-60 huishoudens
 • Locatie pilotopstelling: A50 in Uden
 • In Nederland staat ongeveer 1250 km geluidsscherm en er komen jaarlijks tientallen kilometers bij
 • Bij een succesvolle pilot zullen veel meer geluidsschermen zonne-geluidsschermen worden
 • Voorbereiding aanbesteding: 2016
 • Uitschrijven en gunning aanbesteding: 2017
 • Begin bouw zonne-geluidsscherm: 2018
 • Oplevering zonne-geluidsscherm: 2019
 • Monitoring: 2019-2020

Solar Highways  is samenwerking van

Meer informatie kunt u vinden op de projectwebsite: solarhighways.eu.

Het Solar Highways project heeft als doel om de technische haalbaarheid en de sociale, financiële en milieuvoordelen te  demonstreren van het gebruik van zonnepanelen als bouwelementen voor geluidsschermen langs snelwegen. Binnen dit project zal gebruik worden gemaakt van bifaciale zonnecellen, die licht aan twee kanten kunnen opvangen en omzetten in elektriciteit. Op deze manier kunnen deze zonne-geluidsschermen ook op wegen worden toegepast op wegen die noord-zuid lopen, zonder in te boeten aan zonnestroom-opwekcapaciteit, omdat op deze manier licht uit de oost- en de westrichting kan worden benut.
Als demonstratie zal een pilotinstallatie van 400 m lang worden ontworpen, gebouwd en getest langs de A50 in Uden. De installatie zal minstens 18 maanden worden gemonitord.

Middels een benchmarkstudie is een overzicht en evaluatie worden gemaakt van bestaande zonne-geluidsschermen. Daarnaast is een techno-financieel model ontwikkeld om de financiële haalbaarheid te onderzoeken van een geluidsscherm met volledig geïntegreerde zonnepanelen.
Een goede uitkomst zal een positieve uitwerking hebben op het toepassen van zonnepanelen in geluidsschermen en zo bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en tegelijkertijd betere bescherming tegen overmatig geluid en de luchtkwaliteit verbeteren.
Het project wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, ECN en SEAC en wordt ondersteund door een subsidie van de Europese Commissie binnen het LIFE+ programma.

Meer informatie over het project kunt u hier vinden.

ASAP

Lopend project: 2017 – 2019

ASAP aims to establish a suitable coating with combined anti-soiling and anti-reflective functionality for PV panels.

 • Testing and quantitive assessment of the benefit of using anti-soiling (AS) coatings on PV panels.
 • Field test comparison of AS coated and uncoated PV modules.
 • Business model for AS coated PV modules in the Netherlands.
 • Identification of the suitable markets for AS coated PV modules in the Netherlands.
 • Analysis of barriers and challenges for the implementation of this technology in a Northern European country.
 • Investigation of the cost benefit of a PV owner by using AS coated PV modules.
 • Start of the project: 2017
 • Business model for AS coated PV modules: 2017
 • End of the project: 2018

The ASAP project is a collaboration between:

While the quest to improve cell technology has received a lot of attention and R&D, losses at the module level have largely been ignored by the PV industry. One such overlooked aspect is the glass covering which is the first layer that sunlight has to pass through to reach the cell.

One of the challenges for optimal light absorption is dust adhering to glazing surfaces of solar panels, which considerably reduces the amount of sunlight passing through. Studies in Western Europe showed that depending on location performance losses due to soiling can amount 2 – 10% when modules are not cleaned. With roof top systems located in relatively clean urban areas losses in power output of 2 to 4% are reported. For PV in agricultural areas (also greenhouses) and sound barriers a power loss of 8 to 10% has been reported.

Regular cleaning of modules leads to high operational costs; apart from being time-consuming, cleaning can also be hazardous to the environment, or even corrode the solar panel frame. Therefore, modifications of the surfaces as well as suitable, highly transparent coatings could be a convenient way to prevent these soiling effects. As Anti-Reflective (AR) coatings already exist in the market, and are being used on 80% of the panels sold world-wide , it is an obvious next step to design an AR coating with anti-soiling (AS) properties. One of the biggest challenges is the service life of these surface-active AS coatings. Often, they are exposed to the most demanding weathering conditions or even to abrasive dust impacts.

Within the goals of the ASAP project is to ensure that the coating is durable under real operation conditions by extensively testing it outdoors and quantifying the benefits of using it. Along that, a business model will be created to study the market potential of AS coatings in the Netherlands.

SolarBEAT

Lopend project: 2014 – …

SolarBEAT is onze eigen outdoor locatie waar we onafhankelijke metingen & onderzoek doen voor innovaties op het gebied van zonnestroom en zonnewarmte.

 • Analyse van nieuwe innovatieve BIPV producten.
 • Bouwkundige integratie en elektrische integratie.
 • BIPV concepten voor daken en gevels, en ook hybride-PVT (PV en Thermische) systemen.
 • Pilot-schaalgrootte (typisch 6m x 5m).
 • Outdoor performance metingen.
 • Afzonderlijke meetlokaties.

SolarBEAT is met onderzoek gestart in 2014. Op dit moment (eind 2016) zijn er 6 afzonderlijke dummy gebouwtjes van afzonderlijke projecten. Elk project draait zijn eigen onderzoeksprogramma, bijna altijd door een consortium van meerdere partijen bestaande uit bedrijven, kennisinstellingen, en universiteiten en hogescholen. Gezien de grote belanstelling voor dit soort onderzoek, wordt er begin 2017 een uitbreiding met 3 extra meetlokaties gerealiseerd.

SolarBEAT is samenwerking van

SolarBEAT

Solar Building Elements Application Test site, kortweg SolarBEAT, is de naam van de outdoor onderzoeksfaciliteit op het gebied van BIPV(T). SolarBEAT is een samenwerking tussen SEAC en de TU/e. Vanuit de TU/e wordt er een actieve rol gespeeld door de Bouwkunde faculteit en het Eindhoven Energy Institute. Fysiek is SolarBEAT gelocaliseerd op het TU/e-gebouw Vertigo.

Men is geneigd te denken dat de diverse projecten op SolarBEAT concurrenten van elkaar zijn. Dat is niet zo. Elk project heeft zijn eigen propositie in de alsmaar groeiende zonne-energie markt. De diversiteit binnen de prototypes die ontwikkeld worden is groot. Denk hierbij aan de volgende unieke eigenschappen van enkele projecten: a) Combinatie van thermische isolatieplaten en PV-zonnepanelen prefab geassembleerd op standaard bouwelementen. b) Licht-gewicht constructie met snelle (her)montage en zeer goede aesthetiek. c) Full roof combinatie van zonnestroom en zonnewarmte d) PV en zonneboiler op dezelfde vierkante meter op elkaar geintegreerd. e) Combinatie van PV-elektriciteitsopwekking met warmtepomp. En nog veel meer ideeen en projectvoorstellen in de pipeline.
Op dit moment heeft SolarBEAT inclusief de uitbreiding naar 9 meetlokaties een bezettingsgraad van bijna 100%. Echter, alle lopende projecten hebben een einddatum. Daarom zullen er ook meetlokaties beschikbaar komen in de nabije toekomst.
Werkt u aan nieuwe innovatieve BIPV(T)-oplossingen?, laat het ons weten. Heeft u als architect of project ontwikkelaar in de bouw interesse in meer details van al de lopende projecten?, neem gerust contact op. Bent u een geïnteresseerde student?, mail ons voor een overzicht van stage-opdrachten. Of bent u op een andere wijze geïnteresseerd?, neem gewoon contact op!

De ambitie van SolarBEAT is om wereldspeler te zijn op het gebied van solar outdoor performance research.

PVT inSHaPe

Lopend project: 2017 – …

Het doel van het “PVT integrated Solar Heat Pump Systems” (PVT inSHaPe) project is het ontwerpen, realiseren en valideren van een aantal PVT – warmtepomp concepten.

 • Verschillende concepten voor PVT warmtepomp systemen worden ontwikkeld en onderzocht.
 • Enkele concepten worden gebouwd op SolarBEAT en later geïmplementeerd in demonstratieprojecten.
 • De systeemperformance wordt zowel op basis van metingen als op basis van dynamische computersimulaties geanalyseerd.

PVT-warmtepompsystemen zijn door de productie van zowel warmte als stroom een interessante optie voor de realisatie van energiezuinige woningen voor renovatie en nieuwbouwmarkt (nul-op-de meter of BENG). Momenteel is er een gebrek aan voldoende kennis over de integratie van PVT-systemen en vloeistof-vloeistofwarmtepompen tot energie-efficiënte en gebruiksvriendelijke systemen die voorzien in de verwarming en warmwatervoorziening. Voor het realiseren van (bijna) energieneutrale woningen op basis PVT-warmtepomp-systemen is een integraal systeemconcept inclusief een betere afstemming van de verschillende componenten en regelsystemen nodig, toegespitst op het Nederlandse klimaat, woningtypen en verbruikersprofielen.

Het doel van het project is het ontwerpen, realiseren en valideren van een aantal PVT – warmtepomp concepten (ook zonder bodembron), die voldoende warmte en stroom produceren voor een nul-op-de-meter of NZEB woning. Verschillende fabrikanten van de verschillende componenten werken samen aan het PVT-warmtepomp-systeem. Kennisinstituten onderzoeken de concepten door simulaties, veldtesten en emulatie met een warmtepomp. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan randvoorwaarden als installatiegemak, regelgeving, en techno-financiële aspecten. Als laatste worden een aantal functionele opstellingen in bewoonde woningen gerealiseerd en doorgemeten.

ASM-2

Lopend project: 2017 – …

In ASM-2 gebruiken we een big-data benadering in een GIS model om een tool te ontwikkelen voor ontwerp van de toekomstige elektriciteits-infrastructuur.

ASM-2 is samenwerking van:

In ASM-2 gebruiken we een big-data benadering in een GIS model om een tool te ontwikkelen voor ontwerp van de toekomstige elektriciteits-infrastructuur. Het gaat om een situatie waarin opwekking en opslag op lokaal, districts- en centraal niveau, variabele tarieven, en capaciteit van transport- en distributienetwerken factoren zijn in een stelsel van complexe afhankelijkheden.

De Nederlandse Energieagenda vraagt om nieuwe, meer gedetailleerde informatie over energiegebruik binnenshuis en op grid-niveau (kwartier en apparaat specifiek wordt belangrijk). Eén van de belangrijkste vraagstukken in de energietransitie is een toenemende behoefte aan flexibiliteit die hand-in-hand gaat met systemen en methodes om energiestromen te beheersen. In het toekomstige elektriciteitssysteem nemen ook gebruikers beslissingen die invloed hebben op beheersing en balancering van het elektriciteitsnet. Het project ASM-2 bouwt voort op de eerdere projecten ASM-1, PICO en CERISE-SG. Partners vanuit deze projecten (i-Real, Geodan, Universiteit Utrecht, ECN) slaan de handen ineen in ASM-2, ondersteund door Alliander.

De big-data benadering van ASM-1, waarbij databases vanuit verschillende bronnen op dezelfde GIS basis zijn gebracht, wordt nu zodanig sterk uitgebreid, dat betekenisvolle scenario berekeningen gedaan kunnen worden, die waarde creëren voor netwerk bedrijven, beleidsmakers, prosumenten en andere publieke en private organisaties. Qua methodiek om informatiestromen te verbinden bouwen we voort op de resultaten van CERISE-SG. Het kernwoord in het voorgaande is scenario berekeningen. Hiermee kunnen vragen beantwoord worden van het type: “stel dat de elektriciteitsprijs en de prijs voor opslag zich zo en zo ontwikkelen, wat betekent dat voor de afweging tussen investering in nestverzwaring of in opslagcapaciteit”. De activiteiten in het project bestaan uit achtereenvolgens: (1) het kwalitatief en kwantitatief op het benodigde niveau brengen van de databases; (2) het ontwikkelen van input scenario’s ten aanzien van capaciteit duurzame stroom (m.n. wind en zon), potentieel duurzame stroom (m.n. zon en wind), economische groei, elektriciteitsvraag en –tarieven; (3) het ontwikkelen van output scenario’s vanuit het perspectief van het energiesysteem en vanuit het perspectief van de eindgebruiker.

Building STeP

Lopend project: 2017 – …

Het doel van het “Building integrated Solar Thermal and PV” (Building STeP) project is de ontwikkeling van een gebouwgeïntegreerd multifunctioneel dak, waarin generieke dunnere hoog efficiënte zonthermische collectoren op PV formaat, PV panelen en dakramen mooi geïntegreerd zijn.

 • Ontwikkeling van generieke dunnere hoog efficiënte zonthermische collectoren op PV formaat.
 • Een gebouwgeïntegreerd multifunctioneel dak, waarin dunnere hoog efficiënte zonthermische collectoren op PV formaat, PV panelen en dakramen mooi geïntegreerd zijn wordt ontwikkeld.
 • de nieuwe zonthermische collectoren worden in het living lab ‘Solar BEAT’ in een multifunctioneel dak met BIPV panelen en dakramen geïnstalleerd.
 • de performance van de zonthermische collectoren en het PV systeem wordt in het living lab en met behulp van een zonnesimulator gemeten.

Building STeP is een samenwerking van:

Nederland moet duurzamer. Het energiegebruik van de gebouwde omgeving bestaat niet alleen uit elektriciteit, maar ook uit warmte. Inmiddels zijn verschillende gebouwgeïntegreerde PV producten in ontwikkeling en commercieel te koop. De gebouwgeïntegreerde toepassing van afgedekte hoog efficiënte zonthermische collectoren in hetzelfde dak als gebouwgeïntegreerde PV geïnstalleerd, dakramen en dakkapellen is vaak problematisch.

Het doel van het project is de ontwikkeling van een gebouwgeïntegreerd multifunctioneel dak, waarin generieke dunnere hoog efficiënte zonthermische collectoren op PV formaat, PV panelen en dakramen mooi geïntegreerd zijn. De focus ligt op de zonthermische collectoren, omdat deze momenteel het knelpunt vormen. De nieuwe zonthermische collectoren worden in het living lab ‘Solar BEAT’ in een multifunctioneel dak met BIPV panelen en dakramen geïnstalleerd. Kennis omtrent de performance van de collector prototypes wordt gemeten met behulp van een zonnesimulator, kennis omtrent de werking van het geïntegreerde zonthermische testdak wordt afgeleid uit een veldtestopstelling en verder uit simulaties, waarin ook effecten als beschaduwing door een dakkapel worden meegenomen.

FITS4E

Lopend project: 2017 – …

Het FITS4E project demonstreert façade panelen met een onzichtbare zonthermische collector om energie te oogsten. De performance van het paneel wordt gemeten in de outdoor onderzoeksfaciliteit van SEAC.

 • Het FITS project dat in 2014 startte was gericht op het ontwikkelen van een façade die in iedergeval het onzichtbare (NIR deel) van de zonnestraling oogst. Speciale nanodeeltjes zijn ontwikkeld om de absorptie van witte, rode en zwarte panelen te verbeteren.
 • In FITS4E worden verschillende façade panelen gedemonstreerd, verder wordt gewerkt aan systeemontwerp, het meten van de performance en disseminatie.
 • Op SolarBEAT loopt een veldtest met 6 verschillende collectoren, waaronder een witte, rode en zwarte onafgedekte collector.
 • Na de testen op de locatie van SEAC zal er een pilot worden gedaan in een woning in Eindhoven en een gebouw in Almere.

Het verbeteren van de energetische performance van woningen is cruciaal gezien de schaarste van fossiele brandstoffen en het Europese doel van een energieneutrale gebouwde omgevingin 2015. Binnen het project ‘FITS’ dat in 2014 gestart is, is daaromgewerkt aan de ontwikkeling van zonnecollectoren die tenminste het ‘onzichtbare’ deel van de zonnestraling kunnen oogsten. Door het gebruik van speciaal ontwikkelde nanodeeltjes, is de absorptie van gekleurde witte en rode panelen sterk verhoogd.

Het vervolgproject ‘FITS4E’ richt zich op de demonstratie van façadepanelen met een onzichtbare thermische zonnecollector. Het project richt zich op de ontwikkeling van toepassingen, systeemontwerp het testen van de performance, demonstratie en disseminatie. De performance van verschillende panelen wordt een jaar lang getest in de buiten onderzoeksopstelling van SEAC, ‘Solar BEAT’. Na de testen op de locatie van SEAC zal er een pilot worden gedaan in een woning in Eindhoven en een gebouw in Almere.

COOP-STORE

Lopend project: 2017 – 2019

De doelstelling van dit project is het creëren van een platform dat een positieve businesscase voor centrale energieopslag mogelijk maakt door benefit stacking (de combinatie van verhoogde autarkie, balanshandhaving en energy trading) voor alle betrokken stakeholders.

 • Realisatie van een PV park (1.2 MWp) in combinatie met een coöperatieve buurtbatterij (500 kWh).
 • Studie / modellering van combinatie van PV park met buurtbatterij voor diverse businessmodellen.
 • Onderzoek naar impact PV systeem i.c.m. opslag op netwerkbelasting / stabiliteit.
 • Data-analyse en modellering van diverse businessmodellen, vergelijk huisbatterij versus buurtbatterij.
 • Curtailment minimalisatie door het toepassing van batterijen.

In de transitie naar een volledig duurzame en schone energievoorziening zal de opslag van energie een steeds grotere rol gaan spelen. Voor grootschalige toepassing van energieopslag is een slimme combinatie van diensten voor diverse stakeholders noodzakelijk: het vermogen van autarkie, balanshandhaving van het net en faciliteren van energy trading.

In COOP-STORE wordt energieopslag gecombineerd met een PV park. SEAC onderzoekt de integratie van zonne-energie met energieopslagsystemen, zal de technologie vergelijken met kleinschalige opslag, en onderzoek doen naar de beoogde systeemarchitectuur en techno-financiële modellen ter onderbouwing van de potentie.

Resultaat van dit project is de combinatie van drie businessmodellen om energieopslagsystemen commercieel haalbaar te maken. Door toevoeging van energieopslag wordt grootschalige uitrol van duurzame energie mogelijk.

Mobility Centre

Voltooid project: 2016 – 2017

Het Solar Mobility Hub is een autarkisch oplaadstation voor e-bike sharing op basis van zonnestroom uit het dak van zonnepanelen.

 • Dak van zonnepanelen
 • e-bike sharing
 • Onderzoek aan zowel off-grid en on-grid variant
 • Gebruikerspatronen van e-bikes en effect op batterij sizing
 • Slot op afstand (in the cloud) bediend
 • Technische KPI’s
 • Sociaal onderzoek gebruikers aspecten

Op dit moment (najaar 2016) is het protoype Solar Mobility Hub volledig gebouwd op het TU/e-terrein in de buurt van gebouw Vertigo. Zodra de e-bikes beschikbaar zijn, zal er gestart worden met een volledig jaar outdoor performance testing van zowel de technische eigenschappen als ook de sociale aspecten.

Mobility Center is samenwerking van

 • Calllock International BV
 • DConsult BV
 • H.E. Technologie BV
 • Jan Kuijpers Nunspeet BV
 • SCX Solar BV
 • Texis BV
 • TKI Solar Energy
 • TNO

Belangrijke aanleiding is het grote file- en parkeerprobleem van diverse bedrijven in de regio Eindhoven (High-Tech Campus, ASML/MMC-gebied, Eindhoven Airport, Health Valley Best, TU/e terrein, etc.). Bij een substantieel gebruik van diverse Mobility Centers wordt dit probleem aangepakt. Bovendien zal de gezondheid van de deelnemers toenemen, én zal er een substantieel positieve impact op het milieu zijn, door de vele uitgespaarde autokilometers.
Het doel van dit project is het ontwikkelen van, én onderzoek doen naar, een Mobility Center dat zijn energie verkrijgt via een dakconstructie met geïntegreerde zonnepanelen. Door middel van slimme regelingen en een eigen elektrische opslag, is het Mobility Center bovendien nagenoeg autonoom inzetbaar. Daarnaast verschaft het consortium sociaal maatschappelijke kennis omtrent een nieuw business model, organisatievorm en het gebruik en de acceptatie van deze innovatie.
Toekomstige gebruikers van het Mobility Center kunnen straks via een website of app een elektrische fiets/scooter reserveren. In het afgesloten en ‘vandalism-proof’ Mobility Center haalt de gebruiker het vervoermiddel op. Na gebruik plaatst de gebruiker het elektrisch vervoersmiddel terug en sluit deze aan om op te laden. Het energiemanagementsysteem zorgt er dan voor dat de juiste fiets geladen wordt en de zon doet de rest. Geen zonlicht? Dan zijn er opgeladen vaste batterijen die het werk overnemen. Geen fiets? Dan laadt het systeem met behulp van de zon de vaste batterijen van de stalling op.

Het klinkt allemaal erg eenvoudig, maar er moeten nog de nodige technologische en sociaal-maatschappelijke barrières overwonnen worden alvorens het consortium tot het vermarkten kan overgaan. Deze uitdagingen liggen op het gebied van in-roof zon-PV, batterijen, energiemanagementsystemen, specifiek laden van de e-voertuigen, smart micro-grid, en een optimale koppeling met het elektriciteitsnet . Ook sociaal-maatschappelijk zijn er ook nog allerlei uitdagingen op het gebied van acceptatie, verdienmodellen en coöperatieve organisatievormen te beslechten.

Het gewenste resultaat is een antwoord op de volgende vraag: ’Hoe zien, wetenschappelijk getoetste, niet-technologische en technologische ontwerpeisen eruit ten bate van de realisatie van een nagenoeg autonoom Solar Moblity Center bestaande uit in-roof zon-PV, en geïntegreerde regel- & energieopslagsysteem in combinatie met de specifieke behoefte van e-vervoer?

ZonneGevel

Voltooid project: 2016 – 2017

De opbrengst van panelen wordt steeds groter, dit zorgt voor nieuwe mogelijkheden, zoals gevels van gebouwen.

 • Ontwikkeling van twee nieuwe PV-gevelsystemen
 • Optische modelering zonne-instraling in ZigZag-cassette
 • Ontwikkeling niewe micro-omvormer
 • Compliant aan regelgeving BIPV-gevels
 • Performance analyse outdoor monitoring
 • Life Cycle Assessment (LCA)
 • Integratie in bouwproces
 • Start project: 2014
 • Ontwikkeling PV-gevelsystemen, en nieuwe omvormer: 2015
 • Een volledig jaar outdoor monitoring: Mei 2016 t/m April 2017
 • Eind project: 2017

ZonneGEVEL is een samenwerking van

 • http://www.chematronics.nl/
 • http://www.ecn.nl/nl/
 • http://www.heijmans.nl/nl/
 • http://heliox.nl/
 • http://polyplastic.nl/nl
 • http://www.scx-solar.eu/
 • http://www.sgs.nl/
 • http://www.tno.nl
 • http://www.w-e.nl/
 • http://zigzagsolar.com/
 • http://www.zuyd.nl/

De afgelopen jaren neemt de toepassing van zonne-energie in Nederland een grote vlucht. Traditioneel worden de zogenaamde fotovoltaïsche (PV) panelen op zuidgeoriënteerde daken gelegd, zodat gemiddeld gezien de hoogste jaaropbrengst te behalen is. Door dalende prijzen, verbeterde technologie en steeds hogere energieprestatie-eisen, verschuift deze focus echter naar andere segmenten, zoals gevels. Zeker bij die gebouwen waar dakoppervlak beperkt beschikbaar is of niet voldoet (wegens aanwezigheid installaties, beperkte draagconstructie, etc.), zoals industriële bouw, utiliteitsbouw, commerciële bouw en residentiële hoogbouw is gevel BIPV aantrekkelijk. Bij PV toepassing in de gevel is integratie essentieel waarbij multifunctionele gebouwdelen ontstaan die zowel energieopwekking als esthetische en/of bouwfuncties bevatten. Vanuit de gezamenlijke innovatieagenda van de TKI Solar Energy en EnerGO is de gevel als belangrijk aandachtspunt voor het innovatieprogramma van 2014 genoemd. Goede, schaalbare en kosteneffectieve BIPV toepassingen voor gevels zijn op dit moment echter niet beschikbaar.

In ZonneGEVEL worden twee geïntegreerde zonnegevelconcepten ontwikkeld welke inspelen op verschillende segmenten van de gevelmarkt: Solowall en ZigZagSolar. De door het projectconsortium ontwikkelde gevelconcepten zijn elk uniek in de ontwerpvrijheid en esthetische uitstraling die deze kunnen bieden. Het project resulteert in een tweetal BIPV gevelproducten die alleen of in combinatie de gevel volledig van stroomopwekkende elementen kunnen voorzien, zonder dat daarbij esthetica, gebouwfuncties als waterkering en isolatie, en kosteneffectiviteit uit het oog worden verloren. Ieder van deze concepten kent zijn eigen uitdagingen waarvoor in dit project innovaties worden ontwikkeld. Daarnaast wordt een aantal ontwikkelingen ingezet die bijdragen aan het succes van de gevelconcepten, gericht op vandalismebestendigheid en elektrisch systeemontwerp middels micro-omvormers. Tenslotte vindt ook kennisontwikkeling plaats op het gebied van simulatiemodellen, integratie in bouwprocessen en het testen/monitoring van gevelconcepten.

Herman’s Smart Grid

Voltooid project: 2016 – 2017

Development of a collective local smart grid.

 • Development of a collective local smart grid
 • Better utilization of existing infrastructure, including local energy storage.
 • Integration of decentralized renewable energy production.
 • Flexibility of energy infrastructure
 • LENS
 • DGM
 • Top Systems
 • BE Next
 • Generic Media
 • MPARE
 • Net to Grid
 • Stichting Dunavie

The local power generation is the future, at least in theory. In practice, this is still a challenge. The emergence of many smaller and means of production could in fact create problems of stability of the grid. The main solution to this problem lies in the simultaneity principle of locally generated power directly use locally. The participants in this project are therefore focused on the development of a new smart grid system based on this principle. The idea is simple. The system sends the locally generated electricity physically to the electrical system of the end user in the local smart grid so that power can use immediately.
This new smart grid solution is made possible by the development of an innovative combination of a) power distribution technology for local power can be distributed safely and accurately across multiple local users, b) smart home automation (home automation) technology to understand and influence the energy consumption of the end user is obtained and c) energy storage systems for decentralized energy to store a surplus of electricity at peak times. The companies in the consortium will contribute their self-developed technology and in cooperation with all participants and other stakeholders are going to ensure that the use of almost entirely locally of locally generated power is possible.

EasyClean

Voltooid project: 2016 – 2017

Ontwikkeling en testen van een zelfreinigende coating voor zonnepanelen.

 • TriStar, TNO en SEAC ontwikkelen en testen samen een zelfreinigende coating voor zonnepanelen.

Easyclean is een samenwerking van

In het EasyClean project ontwikkelen we een coating die voorkomt dat vuil en stof blijven kleven aan zonnepanelen, voor gebruik door professionele reinigingsbedrijven. Door te voorkomen dat vuil, stof of bijvoorbeeld vogelpoep blijft plakken aan het oppervlak, wordt er meer zonnestroom opgewekt. De coating is gebaseerd op eerder ontwikkelde coatings door TNO voor gebruik op kassen voor de tuinbouw.

TNO zal 5 verschillende coatings formuleren, die worden beproefd op labschaal. De best presterende coatings zullen worden beproefd op een installatie van 10 reguliere modules. Na de evaluatie van mogelijke business cases worden de coatings getest op minimaal drie commerciële installaties over een langere periode. De ontwikkelde coatings en de productie ervan zijn milieuvriendelijk en veilig voor de gebruikers.

De partners in het project zijn TriStar, TNO en SEAC.

PAS

Voltooid project: 2015 – 2016

Wanneer zonnepanelen in de afdichting van stortplaatsen geïntegreerd worden, kan deze verloren ‘waste space’ tóch nuttig worden ingezet.

 • PAS onderzoekt de PV Afdichting van Stortplaatsen.
 • Er worden twee concepten uitgewerkt: Flexibele PV panelen en rigide, glazen PV panelen.
 • Looptijd 2014-2016.
 • Uitdagingen zijn technisch, economisch en regelgevend van aard

PAS is een samenwerking van

 • TKI Urban Energy
 • Het Ministerie van Economische Zaken
 • Van Gansewinkel
 • Sweco
 • SEAC
 • Genap
 • HyET Solar

Publieke samenvatting

In Nederland is er 1.400 ha aan IBC-stortplaatsen, waarvan nog 850 ha moeten worden afgedicht in de toekomst. Deze gesloten stortplaatsen kunnen worden beschouwd als ‘lost space” vanwege de inhoud van de stortplaats is een herbestemming is slechts zeer beperkte gevallen mogelijk. Ondanks de grote potentie worden PV afdichtingen op stortplaatsen nog slechts sporadisch toegepast.

In dit project richt het consortium zich op
1. Zonne-energie integreren in een deponie ontwerp en afdichting. Het toepassingspotentieel wordt grotendeels bepaald door de mate van integratie tussen het zonnesysteem en de bovenafdichting van de stortplaats.
2. Ervaringen elders inzetten. Het potentieel voor ontwikkeling van zonne-energie op en buiten stortplaatsen is groot.
3. Verhogen van de duurzame energie productie. Met grote zonnevelden op stortplaatsen is er perspectief om de opwekking van duurzame energie substantieel te vergroten.

De toepassingsmogelijkheden zijn groot: een potentiële opwekkingscapaciteit van 500 Megawatt piek en jaarlijkse CO2-besparing van 200.000 ton. Indien een verdere uitrol naar andere locaties mogelijk is waar grootschalig deze nieuwe techniek te introduceren valt, dan is het herhalingspotentieel vele malen groter.

Het uiteindelijke resultaat van het project is een goedgekeurde PV-afdichting op stortplaatsen.

SONOB

Voltooid project – 2016

Integration of photovoltaic cells in noise barriers serves a double role: sound insulation and energy production by the same element.

 • Living lab prototype built in ‘s Hertogenbosch.
 • 2 solar noise barriers constructed facing due South/North and East/West.
 • Both LSC panels and mono and bi-facial c-Si panels used in the solar noise barriers.
 • Two LSC plates in red and orange colors.
 • c-Si and GaAs cells used in the LSC plates.

SONOB is a collaboration of:

 • ECN
 • Heijmans
 • SEAC
 • TKI Solar Energy
 • TU/e
 • Van Campen Industries

Read the “Openbaar eindrapport project Solar Noise Barriers (SONOB)” by clicking here.

SONOB stands for Solar Noise Barriers. The SONOB project started on June 1st 2014 and it will be completed on December 31st 2016. In this project, the project partners SEAC, ECN, Heijmans, Van Campen Industries, TU/e and Dutch Space join forces to research and develop a solar noise barrier concept.

Solar noise barriers -despite their huge potential- are up to now hardly used in the Netherlands. Approximately 5 million square meters are available at several free of shade locations close to the grid. To utilize these surfaces a breakthrough noise barrier concept is necessary that meets the demands of road users, residents, landscapers, road builders and road authorities and provides both sound insulation and energy production.

Within this project a breakthrough modular noise barrier concept was developed that adds extra functionalities combining existing noise barrier requirements, robustness, semi-transparency, sound proofing and scalability. This SONOB living lab was installed along a major traffic conduit in the city of Den Bosch and included two noise barriers facing East/West and South/North equipped with two Luminescent Solar Concentrators (LSC) with c-Si and GaAs cells and two panels with mono and bi-facial c-Si cells.

The SONOB project aims to develop a breakthrough modular solar noise barrier concept.

OPV2B

Voltooid project: 2014 – 2016

Nieuwe toepassingen worden ontwikkeld op basis van innovatieve dunne film PV panelen.

 • OPV2B ontwikkelt toepassingen voor de bouw en glastuinbouw
 • OPV2B ontwikkelt toepassingen op basis van innovatieve, semitransparante en flexibele dunne film PV panelen.
 • OPV2B is een samenwerking tussen 12 bedrijven en kennis instellingen
 • OPV2B is gestart in 2014 en loopt tot begin 2017

OPV2B is een samenwerking tussen

 • TNO
 • Contechma
 • Svensson
 • Solliance
 • Holst
 • SEAC
 • Serrebouw Brabant
 • De Markies
 • Sanko Solar
 • Rutges Vernieuwt
 • Rockpanel
 • Elan Wonen
 • De Woonplaats
 • Havecon

OPV2B wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • TKI Urban Energy
 • Het Ministerie van Economische Zaken
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Publieke samenvatting uit het projectplan

Flexibele en semi-transparante dunne film PV zonnecellen gaan de komende jaren de markt betreden. Het is nog onbekend welke eigenschappen (kleur, transparantie, afdichting, dragermateriaal, etc) ideaal zijn voor toepassing in de bouw en glastuinbouw. Ook moeten de systemen voor inpassing van de PV aangepast worden. Een consortium van bedrijven wil toepassingen gaan ontwikkelen voor deze nieuwe technologie, met als doel om vernieuwende oplossingen te kunnen bieden voor verduurzaming bouw en glastuinbouw. De focus ligt op toepassingen die enerzijds de eigenschappen van de PV benutten en anderzijds het aanzien van het bouwwerk verbeteren. Daarnaast zal er kruisbestuiving plaatsvinden tussen de bouw en glastuinbouw, bijvoorbeeld door toepassing van low cost PV geïntegreerde profielsystemen voor zowel vliesgevels en kasdekken.
De betrokken bedrijven zijn allen al bezig met PV projecten en willen zich door het ontwikkelen van PV toepassingen onderscheiden in de markt. Doordat naast toeleveranciers en bouwers ook eindgebruikers deelnemen kunnen de toepassingen worden ontwikkeld naar de specificaties van de eindgebruiker en is –bij bewezen resultaten- het eerste pilotproject verzekerd.
In het project zijn de toeleveranciers verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de toepassing waarbij de kennisinstellingen hen ondersteunen met de integratie aspecten, rekenmodellen en productontwikkeling, Solliance (TNO Eindhoven) ontwikkelt de specifieke eigenschappen met inzet van beschikbare PV productietechniek en SEAC monitort de proefopstellingen in de Fieldlab omgeving. Er zijn twee eindgebruikers betrokken (woningcorporaties) die meehelpen bij het bepalen van het programma-van-eisen, faciliteren van de Fieldlab toepassing en pilotproject. Rutges vernieuwt ondersteunt de bedrijven met opstellen van de business case waarbij rekening wordt gehouden met de total cost of ownership van het gebouw. In het project worden de volgende product markt combinaties (PMC) ontwikkeld:
1) OPV kasdek voor glastuinbouw.
2) OPV schermdoek voor glastuinbouw
3) Vliesgevel voor renovatie bouw
4) Energieserre voor eengezinswoningen
5) Building Wrap / energie tent
Na afloop beschikken de bedrijven over een nieuw product en zijn ze in staat om bij iedere PV leverancier materialen in te kopen aan de hand van specificaties die ze gezamenlijk hebben opgesteld.

WenSDak

Voltooid project: 2014 – 2016

De warmtevraag van huishoudens is twee maal zo groot als de stroomvraag. PVT concepten bieden een oplossing.

 • WenSDak bevat vijf concepten voor de productie van zonnestroom en zonnewarmte op een dak.
 • Vijf verschillende producten zijn door het consortium ontwikkeld
  – 3 concepten voor onafgedekte PVT collectoren
  – 1 concept voor een geventileerd PV systeem voor het drogen van landbouwproducten
  – 1 concept voor een side-by-side BIPV en zonthermisch dak.
 • De elektrische en thermische performance van de systemen wordt experimenteel indoor en outdoor onderzocht.
 • Zonnewarmte heeft alleen maar waarde als het nuttig gebruikt kan worden.
 • Computersimulaties worden gebruikt om te onderzoeken hoeveel warmte en stroom een typische installatie oplevert voor een ‘typische’ situatie.

Binnen WenSDak zijn vijf verschillende concepten ontwikkeld voor daken die zonnewarmte en zonnestroom produceren. De performance is uitgebreid onderzocht in een veldtest en via indoor metingen. Onafhankelijk van het specifieke systeem is functionele en esthetische integratie in het dak van groot belang. Naast een goed product is een goede integratie in het energiesysteem en een optimale regelingsstrategie belangrijk voor de opbrengst van een PVT dak.

WenSDak is een samenwerking van:

 • SCX Solar
 • SEAC
 • Solartech
 • Dimark Solar
 • GEO Holland
 • Aerspire
 • Hotraco
 • TU Eindhoven
 • ECN
 • De Mâr 2D
 • Suntrap

Read the “Openbaar Eindrapport project “WenSDak”” by clicking here.

De energievraag in de gebouwde omgeving bestaat uit elektriciteit en warmte. Normale PV systemen zetten ongeveer 15% van de zonne-instraling om in elektriciteit en 75% in niet benutte warmte. PV-thermische (PVT) systemen gebruiken deze niet benutte warmte om een vloeistof of lucht te verwarmen. Multifunctionele PVT daken kunnen daarom een belangrijke rol spelen bij het lokaal op wekken van zonnestroom én zonnewarmte.

Binnen het WenSDak project werken 8 bedrijven en 3 kennisinstellingen aan het ontwikkelen van innovatieve producten en kennis op gebied van PVT. In totaal zijn er vijf PVT-daken ontwikkeld: drie onafgedekte PVT systemen, een side-by-side BIPV en gebouwgeintegreerd zonthermisch dak en een geventileerd PV systeem. SEAC is projectleider van het WenSDak consortium. Binnen het WenSDak project worden verschillende issues geadresseerd.

SEAC heeft samen met de TU/e en ECN de elektrische en thermische performance van de verschillende PVT daken geanalyseerd met indoor metingen en een éénjarige veldtest. Op het dak van SEAC’s outdoor onderzoekslocatie SolarBEAT is de veldtest doorgevoerd. De resultaten zijn gepresenteerd in verschillende papers op deze site.

Het uiteindelijk streven van WenSDak is de ontwikkeling van en onderzoek naar verschillende mogelijkheden om zonnestroom en zonnewarmte te produceren op hetzelfde dak.

SunCycle

Voltooid project: 2013 – 2016

Een innovatief project over een hoog concentrerende PVT module die zonnestroom en zonnewarmte produceert.

 • De SunCycle module concentreert zonlicht met behulp van een lens en een parabolische spiegel op een kleine zonnecel.
 • De module wordt stationair geplaatst, de spiegel en lens roteren onafhankelijk en zorgen dat zonlicht geconcentreerd wordt.
 • Binnen dit project is de SunCycle module buiten geplaats en zijn de elektrische en thermische performance gemeten.

Het TKI Suncycle project is een samenwerking tussen:

 • SunCycle
 • Radboud Universiteit
 • SEAC

Het gepatenteerde SunCycle systeem concentreert het zonlicht met een fresnel lens en een parabolische spiegel op een hoog efficiënte multi-junctie III/V zonnecel. Doordat zonlicht geconcentreerd wordt, is maar een kleine zonnecel nodig. Een groot oppervlak halfgeleider materiaal wordt vervangen door goedkoper materiaal, wat gebruikt wordt voor de lens en de spiegel. Het SunCycle systeem gebruikt interne tracking, dat wil zeggen dat de module stationair gemonteerd is en de spiegel en de lens onafhankelijk van elkaar draaien. Behalve stroom produceert de SunCycle module ook warm water.

Binnen het huidige project, is een tweede generatie van de SunCycle module ontwikkeld. SEAC heeft binnen dit project de elektrische en thermische performance van zowel de eerste als de tweede generatie SunCycle modules onderzocht op de veldtestlocatie SolarBEAT. Bij de tweede generatie is een elektrische efficiëntie tot 20% van de directe instraling gemeten. Daarnaast is de thermische efficïentiecurve geanalyseerd. Ook heeft SEAC een techno-financieel model opgezet en doorgerekend voor Nederland en Jordanië.

Het uiteindelijk streven van het SunCycle project is de ontwikkeling van een tweede generatie SunCycle HCPVT module die energetisch en financieel goed presteert.

AER2

Voltooid project: 2014 – 2016

The AER concept is a Building Integrated Photovoltaic and Thermal (BIPV/T) technology based on patent pending frameless, junction-box-less, glass-glass laminated with integrated mounting functionality.

 • A Building Integrated Photovoltaic and Thermal (BIPV/T) technology based on patent pending frameless, junction-box-less, glass-glass laminate with integrated mounting functionality.
 • Full roof filling.
 • Unsurpassed high-end aesthetic appearance.
 • Minimized bill-of-materials.
 • Optionally integrated solar thermal panels.

AER2 is a collaboration of:

 • AERspire
 • Heijmans
 • SEAC
 • Soltech

Read more by clicking here.

AER stands for Aesthetic Energy Roof. The AER II project started on January 1st 2014 and ended on May 1st 2016. It is a continuation of the AER projected which was finalized on December 31st 2013. In this project the project partners Soltech, Heijmans, SEAC and AERspire join forces to research, develop, industrialize and bring to the market the Aesthetic Energy Roof (AER) concept.

The overall objective of the AER II project is to develop, industrialize and bring to the market a revolutionary new concept for a residential roof integrated PV system. The pursued BIPV roof concept has the unique selling points of:

 • superior aesthetics
 • full roof coverage
 • highly flexible functionality for the end user (optional choices such as windows, thermal panels, passive homogeneous panels, high efficiency PV, full-black and coloured modules)
 • low bill of materials by using thin glass, frameless panel design, Jbox-less interconnection and a simplified mounting method without screws, clamps, gutters and covering plates
 • fast and project-specific product delivery by developing a streamlined and local-for-local (European) supply chain
 • high power density by maximizing the packing density of the modules on the roof. At the same time, fundamental know-how on BIPV system performance will be obtained by a focus on outdoor field test experiments.

The ultimate scope of the AER2 project is the development of an innovative, aesthetic, BIPV full roof solution.

MLPM

Voltooid project: 2013 – 2015

In this project we develop two module level power management approaches for heterogeneous PV systems.

 • Development of DC power optimizer
 • Development of a micro-inverter
 • Field testing of new proto-types in comparison with state of the art standard solution
 • Accelerated lifetime testing based on international standards
 • Benchmark with state of the art
 • Techno-financial model for end user
 • ECN
 • TNO
 • Heliox
 • Femtogrid
 • Mastervolt
 • Solned
 • Hogeschool van Amsterdam

We are standing at the brink of a huge expansion of installed PV capacity in The Netherlands and Europe. Most of this newly installed capacity will be realized in the built environment. One of the issues to be dealt with in this respect is the issue of heterogeneous systems. Heterogeneous PV systems are PV systems in which modules differ in performance due to different orientation (for instance East-West systems), different grades of pollution (for instance due to birds’ nests) or different shading patterns (very common in the built environment).

In this project we develop two distinct approaches that may result in 20-30% more kWh yield of heterogeneous PV systems. One of these approaches is based on module level dc-dc conversion, the other on a micro-inverter approach.

The project will develop the two approaches up to the level of functional prototypes with proven lifetime performance and efficiency. Furthermore the project involves the set-up and execution of a field test with extensive monitoring of the performance of the MLPM systems.

ASM-1

Voltooid project: 2014 – 2015

In the project ASM-1, we were able to bring data sets from different sources onto the same GIS base i.e. create BIG DATA. This helped us to draw area related conclusions for the pilot area around Apeldoorn. It was found that about 1.61% of the total electricity consumption is covered by PV in the pilot area for the domestic sector. Therefore, there is scope for filling this gap. Grid operators would have to keep track of all the ongoing installations and be able to manage the feed–in and the consumption and consumers will be able to understand and forecast the generation of solar power as a function of place and time which will enable smooth management of supply and demand

We performed a new analysis of PV potential based on the AHN elevation data. The calculations showed that the city of Apeldoorn has great PV potential in its residential sector. Based on an average electricity consumption of residential houses in Apeldoorn of 3500 kWh/yr, the potential electricity that could be generated would be able to cover the electricity demand of the city completely and even produce more. But proper measures have to be taken to sustain the grid at all times. Power generated from PV is greater in the summer compared to winter months where electricity consumption increases. This calls for proper energy management to store/sell the excess produced in the summer. Time resolved balancing will require a combination of demand steering (variable tariff setting) and storage.

The full report can be downloaded here.

LIROB

Voltooid project: 2013 – 2015

Ontwikkeling van nieuw lichtgewicht dakvullend BIPV-systeem.

 • Dakvullend BIPV-systeem
 • Frameloze bouwstenen van PV
 • Nieuw ontwikkeld montageconcept
 • Kosten effectief
 • Zowel renovatie projecten en nieuwbouw projecten

LIROB is samenwerking van

 • DSM Advanced Surfaces BV
 • ECN
 • Kiwa Nederland BV
 • Resin Products & Technology BV
 • Sabic Petrochemicals BV
 • SCX Solar BV
 • SolNed BV
 • TNO
 • TULiPPS Solar BV
 • Yparex BV

LIROB

Het project heeft tot doel om een nieuw lichtgewicht BIPV-systeem voor hellende daken te ontwikkelen. Dit BIPV systeem is gebaseerd op frameloze bouwstenen van PV en een nieuw ontwikkeld montageconcept. De esthetische aspecten van het systeem zijn ook erg belangrijk: het totaal beschikbare dakoppervlak wordt volledig visueel ingevuld. Dit nieuwe PV-systeem zal een systematische, en ook flexibele aanpak mogelijk maken voor daken met inconsistente afmetingen en obstakels.

Het lichtgewicht aspect is van belang vanwege de lage kosten, de eenvoudige hanteerbaarheid van de modules, en de vaak beperkte dakbelasting. Het nieuwe “glass roof”-systeem is uitermate geschikt voor zowel renovatie projecten en nieuwbouw projecten. Het ontwikkelingstraject bevat veldtesten van het systeem, kwalitatieve toetsing van de componenten en de ontwikkeling van een technisch-financieel model, gericht op de bouw, en huiseigenaren waaronder woningcorporaties en beleggers.

PV-SIN

Voltooid project: 2014 – 2015

PV-SIN is de doorontwikkeling van het SolaROAD-project waarbij het bestaande fietspad met zonnepanelen uitgebreid wordt met een verbeterde rendement zonnepanelen.

 • Integratie van zonnepanelen (PV) in wegen
 • Experimentele testen in het field-laboratorium (SolarROAD) in Krommenie, Noord-Holland
 • Voldoende veilige transparante toplaag
 • Techno-financieel model
 • Combinatie van technische, economische en juridische complexiteit

PV-SIN is samenwerking van

 • Dynnic (former: Imtech)
 • Femtogrid BV
 • Ooms Civiel BV
 • Provincie Noord-Holland
 • SEAC
 • TKI Solar Energy
 • TNO

PV-SIN gaat de technische uitdagingen op het gebied van integratie van PV in wegen onderzoeken. Experimentele testen vinden plaats in het field-laboratorium (SolarROAD) in Krommenie, Noord-Holland. De belangrijkste uitdaging hierin is om duurzaam efficiënte modules te ontwikkelen, bestaande uit een voldoende veilige transparante toplaag met geïntegreerde PV.

SEAC zal binnen PV-SIN werken aan een techno-financieel model met als doelstelling om voor verschillende verdienmodellen het rendement op de investering te berekenen. In dit model worden o.a. meegenomen:
• de opbrengst van de PV-technologie (in kWh) in de toepassing van wegen. Verschillende technische opties worden hierin meegenomen, bijv. wel of geen lokale opslag. Het opbrengstmodel houdt rekening met diverse inputparameters (instralingsdata, temperatuur, schaduw- vervuilings- en onderhoudsparameters, etc…)
• investerings- en onderhoudskosten
• marktwaarde van de opgewekte elektriciteit
• effect van fiscale regelingen en stimuleringsregelingen
Het verdienmodel dat wordt ontwikkeld moet bovendien rekening houden met de juridische scheiding van wegbeheerder en elektriciteitsproducent. De bovenkant van de weg is formeel verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Maar dit betekent niet automatisch dat de wegbeheerder ook de partij is die de elektriciteit zal verkopen.
De combinatie van technische, economische en juridische complexiteit maakt het ontwikkelen van een techno-financieel verdienmodel tot een grote uitdaging, die SEAC graag oppakt.

PV-SIN loopt van medio 2014 tot medio 2017.

LOCI

Voltooid project: 2013 – 2014

Low Cost Integration in isolerende dakelementen voor goedkope en razendsnelle dakrenovatie.

 • Looptijd 2013-2014
 • Partners Zonnepanelen Parkstad, Unilin Insulation, SEAC
 • Integratie van frameloze dunne film PV zonnepanelen in isolerende dakelementen
 • Esthetisch verantwoord
 • Kostenreductie ten opzichte van reguliere PV systemen van meer dan 20%

ZonneGEVEL is samenwerking van

 • TKI Solar Energy
 • Het Ministerie van Economische Zaken
 • SEAC
 • Zonnepanelen Parkstad
 • Unilin Insulation

Korte omschrijving rapport

Het rapport is 6 pagina’s lang en bevat de achtergronden, methode en belangrijkste resultaten van het project. Het rapport is gepubliceerd in februari 2015 en werd geschreven door Menno van den Donker in samenspraak met Burkhart Hauck, Roland Valckenborg, Kostas Sinapis, Wiep Folkerts, René Borro en Wolfgang Passlack.  

Het volledige rapport kan via deze link gedownload worden.

Openbaar Eindverslag

Het LOCI project liep van 1 januari 2013 tot 31 december 2014. Het project werd uitgevoerd door Zonnepanelen Parkstad, Unilin Insulation en SEAC in opdracht van RVO. In het LOCI project is een PV isolatie element ontwikkeld. Met dit element is een veldtest uitgevoerd. Ook is er een technisch-financieel model ontwikkeld om de marktkansen voor dit product in kaart te brengen. Door de combinatie van dakrenovatie, dakisolatie én PV-systeem kunnen PV isolatie elementen de energie-index van het Nederlandse grondgebonden woningpark verlagen met meer dan 1.0, en het energielabel verbeteren met drie tot vier stappen (bijvoorbeeld van label E naar label A). Door dakbedekking, dakisolatie en PV-functionaliteiten te combineren in één product wordt het dakrenovatieproces sterk verkort en kunnen de totale systeemkosten dalen met 20%. De jaarlijkse energiebesparing op verwarming en elektriciteit van PV isolatie elementen bedraagt 1500 euro voor een gemiddeld huishouden. Een interne rendement op de initiële investering van bijna 10% kan worden behaald.

Het volledige publieke eindrapport kan via deze link gedownload en bekeken worden.

SEW

Voltooid project: 2013 – 2014

Smart Energy Windows – slimme schakelbare ramen met geïntegreerde PV

Smart Energy Windows was een samenwerking van:

 • SEAC
 • Peer+
 • TU Eindhoven

In het Smart Energy Windows (SEW) project, dat in oktober 2012 begon, hebben Peer+, SEAC en ECN samengewerkt aan het verder ontwikkelen van schakelend glas op basis van liquid crystal technologie en aan het opzetten en analyseren van verschillende pilots. Het glas kan geschakeld worden tussen een transparante en een donkere stand. Het gebruik van Smart Energy Windows in de gebouwde omgeving kan leiden tot energiebesparing, door warmte buiten te houden op warme dagen en licht door te laten op donkere dagen, en tot comfortverhoging, door het verminderen van verblinding en oververhitting. Door de integratie van zonnecellen (PV) in het raam, heeft het product in tegenstelling tot andere schakelende ramen geen externe bedrading, die aangesloten moet worden, nodig. In dit project is de in het raam geïntegreerde PV en bijbehorende elektronica verder ontwikkeld met als doel om energieautonomie in referentiestad Madrid te bereiken.

De eerste stap in het project was de ontwikkeling van een productieversie van de elektronica voor het PEER+ smart window product. Vervolgens zijn voor het eerst een aantal prototypes groter dan 1 m2 van de 1e generatie Smart Energy Window geproduceerd. Twee prototypes werden geïnstalleerd in een veldtest op de High Tech Campus in Eindhoven. In de veldtest is de autonomie van het raam onderzocht. Conclusie is dat voor ramen met deze grootte  autonomie bereikt kan worden voor het raam dat was geïnstalleerd gericht op het zuiden in de veldtest in Eindhoven. Verder is de energetische performance van een ruimte met Smart Energy Windows onderzocht en vergeleken met een referentie.

Binnen dit project zijn zowel een vergaderruimte van KIC InnoEnergy in Eindhoven als een vergaderruimte van de gemeente Eindhoven uitgerust met Smart Energy Glass. De feedback van de bouwketen was zeer positief, maar uit het eerste proefproject bleek dat de rode gloed die het glas uitstraalt en de lichte verstrooiing in de donkere stand verbetering behoefden. In het tweede proefproject zijn deze zaken opgelost en hebben de gebruikers dit niet meer opgemerkt.

AER

Voltooid project: 2012 – 2013

Het Aesthetic Energy Roof is een innovatief concept om met een minimum aan materialen een waterkerend dakvlak te realiseren. In het AER project onderzochten we de proof of concept.

 • Het project AER liep van 2013-2014
 • Het project was een samenwerking tussen PPM, Mate4Sun en SEAC
 • De resultaten waren positief, waterkering werkte en opbrengst was erg goed
 • Na afloop zijn Mate4Sun en PPM een joint venture genaamd AERspire BV begonnen
 • AERspire heeft het concept gepatenteerd

AER was een samenwerking van

 • TKI Solar Energy
 • Het Ministerie van Economische Zaken
 • Mate4Sun
 • PPM
 • SEAC

Korte omschrijving rapport

Het openbare eindverslag is 4 pagina’s lang en werd geschreven door Menno van den Donker en Esther Philipse. Het beschrijft de achtergronden, methode en belangrijkste resultaten van het project. Het werd in februari 2014 gepubliceerd.

Het verslag kan in deze link gedownload en gelezen worden.

Openbaar eindverslag

Het project AER (Aesthetic Energy Roof) is het eerste project dat succesvol is afgerond binnen de Nederlandse Topsector Solar Energy. In dit project, dat in oktober 2012 begon, hebben AERspire BV en het SEAC nauw samengewerkt om een nieuw type gebouw-geïntegreerd fotovoltaïsch dak concept te ontwikkelen. Het AER concept behelst een volledige dak oplossing die lage materiaalkosten combineert met een hoge esthetische waarde. Binnen het project is een functioneel prototype ontwikkeld. Vervolgens zijn hier in een veldtest diverse zonneënergietechnische en bouwfysische aspecten mee onderzocht. Tot slot is een eerste demonstratie dak opgeleverd. De onderzoeksresultaten werden gepubliceerd op de PVSEC conferentie in september 2013 te Parijs. Het concept kreeg aandacht van het bouwbedrijf Heijmans die er het BrightHouse ontwerp mee maakte. De projectpartners kijken terug op een zeer succesvol project met goede marktvooruitzichten.

Het volledige rapport kan in deze link gedownload en gelezen worden.