Voorbereidingen Solar Highways in volle gang

Deze zomer wordt bij Uden langs de A50 een innovatief bifaciaal zonne-energie opwekkend geluidsscherm gebouwd. Voor de realisatie van dit project, Solar Highways, zijn Rijkswaterstaat en opdrachtnemer Heijmans volop bezig met het afronden van onderzoeken, het aanvragen van de omgevingsvergunning en het bouwrijp maken van de locatie.

Na oplevering wordt gedurende 18 maanden de energieopbrengst van het zonnegeluidscherm nauwkeurig gemeten door Solar Energy Application Centre (SEAC). Daarvoor worden enkele proefvakken ingericht met verschillende schoonmaakregimes. De uitkomsten worden gebruikt om in de toekomst een goede inschatting te kunnen maken van de onderhoudsbehoefte, energieprestaties en financiële opbrengst van toekomstige zonnegeluidschermen.

Meer informatie over Solar Highways vindt u op solarhighways.eu en via de website van SEAC [Solar Highways project page].